Servis

 

Společnost DANITECH,s.r.o. zabezpečuje jak záruční tak pozáruční servis chladící a gastro techniky.
       
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !  
Od 1.07.2007 již nedržíme záruky na výrobky, které dovážela do ČR společnost CONET PLUS vzhledem  
k ukončení její činnosti v ČR. Z tohoto důvodu musí zákazníci řešit reklamace a záruční opravy přímo  
s prodejcem. Naší společnosti již nejsou firmou CONET PLUS propláceny faktury za provedené opravy.  
   
 

A. Záruční opravy provádíme na následující výrobky:

       
- VESTFROST, SKADILUXE, IAR, DELOS, VESTEL (chladící technika)  
- SCOTSMAN ,BAR LINE, ICEMATIC (výrobníky ledu) (záruční listy firmy DANITECH)  
- LG Electronics ( klimatizační jednotky )  
 
A. Certifikát kontroly těsnosti zařízení:      
Společnosti DANITECH, s.r.o. byl vydán Ministerstvem životního prostředí certifikát č. 4442/10 ke kontrole těsnosti  
zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání flourovaných skleníkových a regulovaných  
látek, k instalaci, údržbě a servisu zařízení.  
     Certifikát č. 4442/10