Ekologie

 

Vážení zákazníci,

     děkujeme Vám, že jste si u nás zakoupili novou chladničku či mrazničku. Na základě ustanovení § 38 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, nám byla od 1.ledna 2003 uložena povinnost zajistit bezúplatně zpětný odběr námi dovážených chladniček používaných v domácnosti. Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vašim novým výrobkem.

 
       
     V našem případě se tato povinnost vztahuje na použité domácí chladničky značek VESTFROST (dále jen použité domácí chladničky). K naplnění zákona společnost DANITECH, s.r.o. využije dle § 38 odst. 1 písmena a) cit. zákon č. 185/2001 Sb. a § 2 odst. 2 písmena b) vyhlášky č. 237/2002 Sb. vyhlášky 237/2002 Sb. organizačního a technického zajištění prostřednictvím osoby oprávněné k nakládání s odpady.  
       
Vy jakožto uživatelé domácí chladničky máte možnost odevzdat přímo tuto chladničku zadarmo v následujících sběrných místech: a) Sběrných dvorech  b) Provozovnách obchodních partnerů společnosti DANITECH, s.r.o. Aktuální informace o sběrných dvorech Vám sdělíme na telefonním čísle 48 5103937.  
       
       
Zákon o obalech  
Firma DANITECH, s.r.o. je registrovaná u autorizované obalové společnosti EKO - KOM a.s. pod identifikačním číslem:  
EK - F00024272